METADATA
Statistička klasifikacija ekonomskih djelatnosti u Europskoj zajednici, Rev. 2 (NACE Rev. 2)


-> B:  RUDARSTVO I VAĐENJE 
Detail
Code:  09
Description:  Pomoćne uslužne djelatnosti u rudarstvu
This item includes:  Ovaj odjeljak uključuje specijalizirane pomoćne uslužne djelatnosti koje se odnose na vađenje uz naplatu ili na osnovi ugovora. Uključene su i usluge pronalaženja, tradicionalnim metodama istraživanja rudnih ležišta, uzimanjem uzoraka stijena i geološkom analizom, kao i bušenjem, pokusnim bušenjem ili ponovnim bušenjem/dobušivanjem za potrebe pronalaženja izvora nafte te metalnih i nemetalnih minerala. Ostale specifične usluge uključuju montažu naftnih postrojenja, ugradnju i cementiranje zaštitnih cijevi, čišćenje i crpljenje naftnih te plinskih izvora, drenažu i crpljenje vode iz rudnika, usluge uklanjanja nanosa iz rudnika itd.
This item includes:  This division includes specialised support services incidental to mining provided on a fee or contract basis. It includes exploration services through traditional prospecting methods such as taking core samples and making geological observations as well as drilling, test-drilling or redrilling for oil wells, metallic and non-metallic minerals. Other typical services cover building oil and gas well foundations, cementing oil and gas well casings, cleaning, bailing and swabbing oil and gas wells, draining and pumping mines, overburden removal services at mines, etc.
Reference to ISIC Rev. 4:  09

Top