METADATA
Euroopan yhteisön tilastollinen toimialaluokitus, Rev. 2 (NACE Rev. 2)


-> Q:  TERVEYS- JA SOSIAALIPALVELUT 
-> 87:  Sosiaalihuollon laitospalvelut 
Detail
Code:  87.3
Description:  Vanhusten ja vammaisten asumispalvelut
Reference to ISIC Rev. 4:  873

Top