METADATA
Euroopan yhteisön tilastollinen toimialaluokitus, Rev. 2 (NACE Rev. 2)


-> Q:  TERVEYS- JA SOSIAALIPALVELUT 
Detail
Code:  88
Description:  Sosiaalihuollon avopalvelut
Reference to ISIC Rev. 4:  88

Top