METADATA
Euroopan yhteisön tilastollinen toimialaluokitus, Rev. 2 (NACE Rev. 2)


Detail
Code:  Q
Description:  TERVEYS- JA SOSIAALIPALVELUT
Reference to ISIC Rev. 4:  Q

Top