METADATA
Euroopan yhteisön tilastollinen toimialaluokitus, Rev. 2 (NACE Rev. 2)


-> M:  AMMATILLINEN, TIETEELLINEN JA TEKNINEN TOIMINTA 
-> 75:  Eläinlääkintäpalvelut 
Detail
Code:  75.0
Description:  Eläinlääkintäpalvelut
Reference to ISIC Rev. 4:  750

Top