METADATA
Euroopan yhteisön tilastollinen toimialaluokitus, Rev. 2 (NACE Rev. 2)


Detail
Code:  M
Description:  AMMATILLINEN, TIETEELLINEN JA TEKNINEN TOIMINTA
Reference to ISIC Rev. 4:  M

Top