METADATA
Euroopan yhteisön tilastollinen toimialaluokitus, Rev. 2 (NACE Rev. 2)


-> M:  AMMATILLINEN, TIETEELLINEN JA TEKNINEN TOIMINTA 
-> 69:  Lakiasiain- ja laskentatoimen palvelut 
Detail
Code:  69.2
Description:  Laskentatoimi, kirjanpito ja tilintarkastus; veroneuvonta
Reference to ISIC Rev. 4:  692

Top