METADATA
Euroopan yhteisön tilastollinen toimialaluokitus, Rev. 2 (NACE Rev. 2)


-> H:  KULJETUS JA VARASTOINTI 
-> 51:  Ilmaliikenne 
Detail
Code:  51.2
Description:  Lentoliikenteen tavarakuljetus ja avaruusliikenne
Reference to ISIC Rev. 4:  512

Top