METADATA
Euroopan yhteisön tilastollinen toimialaluokitus, Rev. 2 (NACE Rev. 2)


-> H:  KULJETUS JA VARASTOINTI 
Detail
Code:  51
Description:  Ilmaliikenne
Reference to ISIC Rev. 4:  51

Top