METADATA
Euroopan yhteisön tilastollinen toimialaluokitus, Rev. 2 (NACE Rev. 2)


-> D:  SÄHKÖ-, KAASU-, LÄMPÖ- JA ILMASTOINTIHUOLTO 
Detail
Code:  35
Description:  Sähkö-, kaasu-, lämpö- ja ilmastointihuolto
Reference to ISIC Rev. 4:  35

Top