METADATA
Euroopan yhteisön tilastollinen toimialaluokitus, Rev. 2 (NACE Rev. 2)


Detail
Code:  D
Description:  SÄHKÖ-, KAASU-, LÄMPÖ- JA ILMASTOINTIHUOLTO
Reference to ISIC Rev. 4:  D

Top