METADATA
Euroopa Ühenduse majandustegevuse statistiline liigitus, Rev. 2 (NACE Rev. 2)


-> U:  EKSTERRITORIAALSETE ORGANISATSIOONIDE JA ÜKSUSTE TEGEVUS 
Detail
Code:  99
Description:  Eksterritoriaalsete organisatsioonide ja üksuste tegevus
Reference to ISIC Rev. 4:  99

Top