METADATA
Euroopa Ühenduse majandustegevuse statistiline liigitus, Rev. 2 (NACE Rev. 2)


-> P:  HARIDUS 
-> 85:  Haridus 
-> 85.5:  Muu koolitus 
Detail
Code:  85.52
Description:  Huvikoolitus
Reference to ISIC Rev. 4:  8542

Top