METADATA
Euroopa Ühenduse majandustegevuse statistiline liigitus, Rev. 2 (NACE Rev. 2)


-> P:  HARIDUS 
Detail
Code:  85
Description:  Haridus
Reference to ISIC Rev. 4:  85

Top