METADATA
Euroopa Ühenduse majandustegevuse statistiline liigitus, Rev. 2 (NACE Rev. 2)


Detail
Code:  P
Description:  HARIDUS
Reference to ISIC Rev. 4:  P

Top