METADATA
Euroopa Ühenduse majandustegevuse statistiline liigitus, Rev. 2 (NACE Rev. 2)


-> E:  VEEVARUSTUS; KANA LISATSIOON; JÄÄTME- JA SAASTEKÄITLUS 
Detail
Code:  37
Description:  Kanalisatsioon
Reference to ISIC Rev. 4:  37

Top