METADATA
Euroopa Ühenduse majandustegevuse statistiline liigitus, Rev. 2 (NACE Rev. 2)


-> E:  VEEVARUSTUS; KANA LISATSIOON; JÄÄTME- JA SAASTEKÄITLUS 
Detail
Code:  38
Description:  Jäätmekogumine, -töötlus ja -kõrvaldus; materjalide taaskasutusele võtmine
Reference to ISIC Rev. 4:  38

Top