METADATA
Euroopa Ühenduse majandustegevuse statistiline liigitus, Rev. 2 (NACE Rev. 2)


-> C:  TÖÖTLEV TÖÖSTUS 
-> 26:  Arvutite, elektroonika- ja optikaseadmete tootmine 
Detail
Code:  26.4
Description:  Tarbeelektroonika tootmine
Reference to ISIC Rev. 4:  264

Top