METADATA
Den statistiske nomenklatur for økonomiske aktiviteter i Det Europæiske Fællesskab, Rev. 2 (NACE Rev. 2)


-> Q:  SUNDHEDSVÆSEN OG SOCIALE FORANSTALTNINGER 
-> 86:  Sundhedsvæsen 
Detail
Code:  86.9
Description:  Sundhedsvæsen i øvrigt
Reference to ISIC Rev. 4:  869

Top