METADATA
Den statistiske nomenklatur for økonomiske aktiviteter i Det Europæiske Fællesskab, Rev. 2 (NACE Rev. 2)


-> Q:  SUNDHEDSVÆSEN OG SOCIALE FORANSTALTNINGER 
Detail
Code:  87
Description:  Institutionsophold
Reference to ISIC Rev. 4:  87

Top