METADATA
Den statistiske nomenklatur for økonomiske aktiviteter i Det Europæiske Fællesskab, Rev. 2 (NACE Rev. 2)


-> P:  UNDERVISNING 
-> 85:  Undervisning 
Detail
Code:  85.1
Description:  Førskoleundervisning
Reference to ISIC Rev. 4:  851

Top