METADATA
Den statistiske nomenklatur for økonomiske aktiviteter i Det Europæiske Fællesskab, Rev. 2 (NACE Rev. 2)


Detail
Code:  P
Description:  UNDERVISNING
Reference to ISIC Rev. 4:  P

Top