METADATA
Den statistiske nomenklatur for økonomiske aktiviteter i Det Europæiske Fællesskab, Rev. 2 (NACE Rev. 2)


-> M:  LIBERALE, VIDENSKABELIGE OG TEKNISKE TJENESTEYDELSER 
Detail
Code:  69
Description:  Juridisk bistand, bogføring og revision
Reference to ISIC Rev. 4:  69

Top