METADATA
Den statistiske nomenklatur for økonomiske aktiviteter i Det Europæiske Fællesskab, Rev. 2 (NACE Rev. 2)


-> E:  VANDFORSYNING; KLOAKVÆSEN, AFFALDSHÅNDTERING OG RENSNING AF JORD OG GRUNDVAND 
Detail
Code:  37
Description:  Opsamling og behandling af spildevand
This item includes:  This division includes the operation of sewer systems or sewage treatment facilities that collect, treat, and dispose of sewage.
Reference to ISIC Rev. 4:  37

Top