METADATA
Den statistiske nomenklatur for økonomiske aktiviteter i Det Europæiske Fællesskab, Rev. 2 (NACE Rev. 2)


-> A:  LANDBRUG, JAGT, SKOVBRUG OG FISKERI 
Detail
Code:  03
Description:  Fiskeri og akvakultur
Reference to ISIC Rev. 4:  03

Top