METADATA
Statistická klasifikace ekonomických činností v Evropském společenství, Rev. 2 (NACE Rev. 2)


-> M:  ODBORNÉ, VĚDECKÉ A TECHNICKÉ ČINNOSTI 
-> 75:  Veterinární činnosti 
Detail
Code:  75.0
Description:  Veterinární činnosti
Reference to ISIC Rev. 4:  750

Top