METADATA
Statistická klasifikace ekonomických činností v Evropském společenství, Rev. 2 (NACE Rev. 2)


Detail
Code:  M
Description:  ODBORNÉ, VĚDECKÉ A TECHNICKÉ ČINNOSTI
This item includes:  Tato sekce zahrnuje profesní, vědecké a technické činnosti. Tyto činnosti vyžadují vysokou míru vzdělání, školení a dávají uživatelům k dispozici odborné znalosti a zkušenosti.
Reference to ISIC Rev. 4:  M

Top