METADATA
Statistická klasifikace ekonomických činností v Evropském společenství, Rev. 2 (NACE Rev. 2)


-> M:  ODBORNÉ, VĚDECKÉ A TECHNICKÉ ČINNOSTI 
Detail
Code:  75
Description:  Veterinární činnosti
This item includes:  Tento oddíl zahrnuje poskytování zdravotní péče a kontrolní vyšetření užitkových zvířat a zvířat v zájmovém chovu. Tyto činnosti jsou poskytovány kvalifikovanými veterináři na veterinárních klinikách, ambulancích, při návštěvách na farmách, ohradách, útulcích nebo doma, v soukromých konzultačních a operačních sálech nebo jinde.
This item also includes:  Zahrnuje rovněž činnosti sanitek pro nemocná zvířata.
This item includes:  This division includes the provision of animal health care and control activities for farm animals or pet animals. These activities are carried out by qualified veterinarians in veterinary hospitals as well as when visiting farms, kennels or homes, in own consulting and surgery rooms or elsewhere.
This item also includes:  It also includes animal ambulance activities.
Reference to ISIC Rev. 4:  75

Top