METADATA
Statistická klasifikace ekonomických činností v Evropském společenství, Rev. 2 (NACE Rev. 2)


-> H:  DOPRAVA A SKLADOVÁNÍ 
Detail
Code:  52
Description:  Skladování a vedlejší činnosti v dopravě
This item includes:  Tento oddíl zahrnuje skladování a pomocné činnosti pro dopravu, jako je provozování dopravní infrastruktury (např. letišť, přístavů, tunelů, mostů atd.), činnosti dopravních agentur a manipulaci s nákladem.
Reference to ISIC Rev. 4:  52

Top