METADATA
Statistická klasifikace ekonomických činností v Evropském společenství, Rev. 2 (NACE Rev. 2)


-> H:  DOPRAVA A SKLADOVÁNÍ 
Detail
Code:  51
Description:  Letecká doprava
This item includes:  Tento oddíl zahrnuje dopravu osob nebo nákladů letecky nebo dopravu kosmickým prostorem.
This item excludes:  Tento oddíl nezahrnuje:
- postřik proti škůdcům (letecký) (01.61)
- opravy letadel nebo leteckých motorů (33.16)
- provoz letišť (52.23)
- leteckou reklamu (nápisy na obloze) (73.11)
- letecké snímkování (74.20)
Reference to ISIC Rev. 4:  51

Top