METADATA
Statistická klasifikace ekonomických činností v Evropském společenství, Rev. 2 (NACE Rev. 2)


-> H:  DOPRAVA A SKLADOVÁNÍ 
Detail
Code:  49
Description:  Pozemní a potrubní doprava
This item includes:  Tento oddíl zahrnuje dopravu osob a nákladů po silnících a kolejích a nákladní dopravu potrubím.
Reference to ISIC Rev. 4:  49

Top