METADATA
Statistická klasifikace ekonomických činností v Evropském společenství, Rev. 2 (NACE Rev. 2)


-> D:  DODÁVÁNÍ ELEKTŘINY, PLYNU, PÁRY A KLIMATIZOVANÉHO VZDUCHU 
Detail
Code:  35
Description:  Dodávání elektřiny, plynu, páry a klimatizovaného vzduchu
Reference to ISIC Rev. 4:  35

Top