METADATA
Статистическа класификация на икономическите дейности за Европейската общност (NACE Rev. 2)


Detail
Code:  M
Description:  ПРОФЕСИОНАЛНИ ДЕЙНОСТИ И НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ
This item includes:  Този сектор включва професионални дейности и научни изследвания. За тези дейности се изисква висока степен на образование и специални знания и умения
Reference to ISIC Rev. 4:  M

Top