METADATA
Статистическа класификация на икономическите дейности за Европейската общност (NACE Rev. 2)


-> M:  ПРОФЕСИОНАЛНИ ДЕЙНОСТИ И НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ 
-> 69:  Юридически и счетоводни дейности 
Detail
Code:  69.2
Description:  Счетоводни и одиторски дейности; данъчни консултации
Reference to ISIC Rev. 4:  692

Top