METADATA
Статистическа класификация на икономическите дейности за Европейската общност (NACE Rev. 2)


-> M:  ПРОФЕСИОНАЛНИ ДЕЙНОСТИ И НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ 
Detail
Code:  73
Description:  Рекламна дейност и проучване на пазари
This item includes:  Този раздел включва създаване и реализиране на рекламни кампании и поместване на реклами в печатни издания (вестници, списания и др.), реклами излъчвани от електронните медии (радио и телевизия) и други медии, дизайн и изработване на рекламни дисплеи и места за реклама.
Reference to ISIC Rev. 4:  73

Top