METADATA
Статистическа класификация на икономическите дейности за Европейската общност (NACE Rev. 2)


Detail
Code:  I
Description:  ХОТЕЛИЕРСТВО И РЕСТОРАНТЬОРСТВО
This item includes:  предоставяне на средства за подслон и места за краткосрочно настаняване, както и предлагане на храни и напитки за непосредствена консумация. Размерът и видът на предлаганите допълнителни услуги в сектора могат да се различават значително.
This item excludes:  - дейности по дългосрочно настаняване - сектор L
- приготвяне на храни и напитки, които не са за непосредствена консумация - сектор C
- търговия на едро и дребно с храни и напитки - сектор G
Reference to ISIC Rev. 4:  I

Top