METADATA
Статистическа класификация на икономическите дейности за Европейската общност (NACE Rev. 2)


-> H:  ТРАНСПОРТ, СКЛАДИРАНЕ И ПОЩИ 
Detail
Code:  50
Description:  Воден транспорт
This item includes:  превоз на пътници и товари по вода по разписание или не; превози чрез влекачи и тласкачи на шлепове; еднодневни екскурзии по море, разглеждане на забележителности с плавателни съдове и експлоатация на кораби за круизи; експлоатация на фериботи, водни таксита и други.Определящ критерий за разделянето на морски и транспорт по вътрешни водни пътища е видът на използвания плавателен съд, въпреки че местонахождението е показател за това. Морският и крайбрежният транспорт се класифицират в групите 50.1 и 50.2, а транспортът по вътрешни водни пътища се класифицира в групите 50.3 и 50.4.
This item excludes:  - дейности на ресторанти и питейни заведения на борда на кораби (клас 56.10, 56.30), ако са осъществени от самостоятелни единици
Reference to ISIC Rev. 4:  50

Top