METADATA
Статистическа класификация на икономическите дейности за Европейската общност (NACE Rev. 2)


Detail
Code:  H
Description:  ТРАНСПОРТ, СКЛАДИРАНЕ И ПОЩИ
This item includes:  осигуряване на превоз на пътници или товари по разписание или не - с железопътен, тръбопроводен, автомобилен, воден или въздушен транспорт и свързаните с него дейности като експлоатация на терминали, паркинги, обработка на товари, складиране и други. В този сектор е включено и даването под наем на превозни средства с водач или екипаж.
This item also includes:  - пощенски и куриерски дейности
This item excludes:  - ремонт на превозни средства, без автомобили - 33.1
- строителство, ремонт и поддържане на пътища, релсови пътища, пристанища, самолетни писти – раздел 42
- техническо обслужване и ремонт на автомобили - 45.20
- даване под наем на превозни средства, без водач или екипаж - 77.1, 77.3
Reference to ISIC Rev. 4:  H

Top