METADATA
Статистическа класификация на икономическите дейности за Европейската общност (NACE Rev. 2)


-> H:  ТРАНСПОРТ, СКЛАДИРАНЕ И ПОЩИ 
Detail
Code:  51
Description:  Въздушен транспорт
This item includes:  превоз на пътници и товари с въздушен или космически транспорт.
This item excludes:  - наторяване и пръскане от въздуха - 01.61
- ремонт на въздухоплавателни средства и техните двигатели - 33.16
- дейности на летища - 52.23
- авиореклама - 73.11
- фотографиране от въздуха - 74.20
Reference to ISIC Rev. 4:  51

Top