METADATA
Den statistiske nomenklatur for økonomiske aktiviteter i Det Europæiske Fællesskab, Rev. 1.1 (NACE Rev. 1.1, 2002)


Detail
Code:  A
Description:  Landbrug, jagt og skovbrug
Definition:  Hovedafdeling A omfatter udnyttelsen af planteressourcerne og de animalske ressourcer. Herunder hører dyrkning af markafgrøder, husdyravl, produktion af tømmer og høst/udnyttelse af andre planter og dyr fra landbrugsbedrifter eller deres naturlige omgivelser.

Top