METADATA
Harmoniziran sistem nazivov in šifriranja blaga, 2017 (HS 2017)


Detail
Code:  XVII
Description:  ODDELEK XVII - VOZILA, ZRAKOPLOVI, PLOVILA IN SPREMLJAJOČA TRANSPORTNA OPREMA
Self-explanatory texts in English:  VEHICLES, AIRCRAFT, VESSELS AND ASSOCIATED TRANSPORT EQUIPMENT
Self-explanatory texts in French:  MATÉRIEL DE TRANSPORT
Self-explanatory texts in German:  BEFÖRDERUNGSMITTEL

Top