METADATA
Sistemul armonizat de denumire şi codificare a mărfurilor, 2017 (SA 2017)


Detail
Code:  XXI
Description:  SECȚIUNEA XXI - OBIECTE DE ARTĂ, OBIECTE DE COLECȚIE ȘI ANTICHITĂȚI
Self-explanatory texts in English:  WORKS OF ART, COLLECTORS' PIECES AND ANTIQUES
Self-explanatory texts in French:  OBJETS D'ART, DE COLLECTION OU D'ANTIQUITÉ
Self-explanatory texts in German:  KUNSTGEGENSTÄNDE, SAMMLUNGSSTÜCKE UND ANTIQUITÄTEN

Top