METADATA
Harmonoitu tavarankuvaus- ja koodausjärjestelmä, 2007 (HS 2007)


-> X  X JAKSO - PUUSTA TAI MUUSTA KUITUISESTA SELLULOOSA-AINEESTA VALMISTETTU MASSA; KERÄYSPAPERI, -KARTONKI JA -PAHVI (-JÄTE); PAPERI, KARTONKI JA PAHVI SEKÄ NIISTÄ VALMISTETUT TAVARAT 
-> 47  47 RYHMÄ - PUUSTA TAI MUUSTA KUITUISESTA SELLULOOSA-AINEESTA VALMISTETTU MASSA; KERÄYSPAPERI, -KARTONKI JA -PAHVI (-JÄTE) 
Detail
Code:  47.04
Description:   Puusta kemiallisesti valmistettu sulfiittisellu, muu kuin liukosellu
Self-explanatory texts in English:  Chemical wood pulp, sulphite (excl. dissolving grades)
Self-explanatory texts in French:  Pâtes chimiques de bois, au bisulfite (à l''excl. des pâtes à dissoudre)
Self-explanatory texts in German:  Halbstoffe, chemisch, aus Holz "Sulfitzellstoff" (ausg. solche zum Auflösen)

Top