METADATA
Kombinerade nomenklaturen, 2018 (KN 2018)


-> XI  AVDELNING XI - TEXTILVAROR 
-> 52  KAPITEL 52 - BOMULL 
-> 5207  Garn av bomull (annat än sytråd), i detaljhandelsuppläggningar 
Detail
Code:  5207 10 00
Description:  - Innehållande minst 85 viktprocent bomull
Supplementary unit:  -
Description of supplementary unit:  DE: Keine besondere Maßeinheit; EN: No supplementary unit; FR: Pas d'unité supplémentaire

Top