METADATA
Kombinerade nomenklaturen, 2018 (KN 2018)


-> IX  AVDELNING IX - TRÄ OCH VAROR AV TRÄ; TRÄKOL; KORK OCH VAROR AV KORK; VAROR AV HALM, ESPARTO ELLER ANDRA FLÄTNINGSMATERIAL; KORGMAKERIARBETEN 
Detail
Code:  46
Description:  KAPITEL 46 - VAROR AV HALM, ESPARTO ELLER ANDRA FLÄTNINGSMATERIAL; KORGMAKERIARBETEN
Self-explanatory texts in English:  MANUFACTURES OF STRAW, OF ESPARTO OR OF OTHER PLAITING MATERIALS; BASKETWARE AND WICKERWORK
Self-explanatory texts in French:  OUVRAGES DE SPARTERIE OU DE VANNERIE
Self-explanatory texts in German:  FLECHTWAREN UND KORBMACHERWAREN

Top