METADATA
Kombinovaná Nomenklatúra, 2018 (KN 2018)


-> XVII  XVII. TRIEDA  - VOZIDLÁ, LIETADLÁ, PLAVIDLÁ A PRIDRUŽENÉ DOPRAVNÉ ZARIADENIA 
Detail
Code:  88
Description:  88. KAPITOLA - LIETADLÁ, KOZMICKÉ LODE A ICH ČASTI A SÚČASTI
Self-explanatory texts in English:  AIRCRAFT, SPACECRAFT, AND PARTS THEREOF
Self-explanatory texts in French:  NAVIGATION AÉRIENNE OU SPATIALE
Self-explanatory texts in German:  LUFTFAHRZEUGE UND RAUMFAHRZEUGE, TEILE DAVON

Top