METADATA
Kombinovaná Nomenklatúra, 2018 (KN 2018)


-> XI  XI. TRIEDA  - TEXTÍLIE A TEXTILNÉ VÝROBKY 
-> 54  54. KAPITOLA - CHEMICKÉ VLÁKNA; pásik a podobné tvary z chemických textilných materiálov 
Detail
Code:  5402
Description:  Priadza zo syntetických vlákien (iná ako šijacia niť), neupravená na predaj v malom, vrátane syntetického monofilu s dĺžkovou hmotnosťou menej ako 67 decitexov

Top