METADATA
Kombinovaná Nomenklatúra, 2018 (KN 2018)


-> XI  XI. TRIEDA  - TEXTÍLIE A TEXTILNÉ VÝROBKY 
-> 54  54. KAPITOLA - CHEMICKÉ VLÁKNA; pásik a podobné tvary z chemických textilných materiálov 
Detail
Code:  5402
Description:  Priadza zo syntetických vlákien (iná ako šijacia niť), neupravená na predaj v malom, vrátane syntetického monofilu s dĺžkovou hmotnosťou menej ako 67 decitexov
Self-explanatory texts in English:  Synthetic filament yarn, incl. synthetic monofilaments of < 67 decitex (excl. sewing thread and yarn put up for retail sale)
Self-explanatory texts in French:  Fils de filaments synthétiques (autres que les fils à coudre), non conditionnés pour la vente au détail, y.c. les monofilaments synthétiques de moins de 67 décitex
Self-explanatory texts in German:  Garne aus synthetischen Filamenten, einschl. synthetische Monofile von < 67 dtex (ausg. Nähgarne sowie Garne in Aufmachungen für den Einzelverkauf)

Top