METADATA
Kombinovaná Nomenklatúra, 2018 (KN 2018)


-> XI  XI. TRIEDA  - TEXTÍLIE A TEXTILNÉ VÝROBKY 
-> 52  52. KAPITOLA - BAVLNA 
Detail
Code:  5208
Description:  Bavlnené tkaniny, obsahujúce 85 hmotnostných % alebo viac bavlny, s plošnou hmotnosťou najviac 200 g/m²
Self-explanatory texts in English:  Woven fabrics of cotton, containing >= 85% cotton by weight and weighing <= 200 g/m²
Self-explanatory texts in French:  Tissus de coton, contenant >= 85% en poids de coton, d'un poids <= 200 g/m²
Self-explanatory texts in German:  Gewebe aus Baumwolle, mit einem Anteil an Baumwolle von >= 85 GHT und mit einem Gewicht von <= 200 g/m²

Top