METADATA
Kombinovaná Nomenklatúra, 2018 (KN 2018)


-> XI  XI. TRIEDA  - TEXTÍLIE A TEXTILNÉ VÝROBKY 
-> 52  52. KAPITOLA - BAVLNA 
Detail
Code:  5206
Description:  Bavlnená priadza (iná ako šijacia niť), obsahujúca menej ako 85 hmotnostných % bavlny, neupravená na predaj v malom
Self-explanatory texts in English:  Cotton yarn containing predominantly, but < 85% cotton by weight (excl. sewing thread and yarn put up for retail sale)
Self-explanatory texts in French:  Fils de coton, contenant en prédominance, mais < 85% en poids de coton (sauf les fils à coudre et les fils conditionnés pour la vente au détail)
Self-explanatory texts in German:  Garne aus überwiegend, jedoch < 85 GHT Baumwolle (ausg. Nähgarne sowie Garne in Aufmachungen für den Einzelverkauf)

Top